Σύμβαση για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός πύργου ψύξης και δοχείων διαστολής στις εγκαταστάσεις του Τομέα Υγείας – Πρόνοιας Δικηγορών Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α. Print
Written by Giorgos Vovousas   
Friday, 21 December 2012 10:41

Σύμβαση για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός πύργου ψύξης και δοχείων διαστολής στις εγκαταστάσεις του Τομέα Υγείας – Πρόνοιας Δικηγορών Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α.