Σύμβαση Νο 13/2012 με την εταιρία VAKTRO για την προμήθεια υλικών και αντιδραστηρίων (εξετάσεις στο χέρι) για το μικροβιολογικό – βιοχημικό τμήμα του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Υ.Δ.Α Print
Written by Giorgos Vovousas   
Friday, 21 December 2012 10:45

Σύμβαση Νο 13/2012 με την εταιρία VAKTRO  για την προμήθεια υλικών και αντιδραστηρίων (εξετάσεις στο χέρι) για το μικροβιολογικό – βιοχημικό τμήμα του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Υ.Δ.Α

Last Updated on Friday, 21 December 2012 11:16