Τροποποίηση σύμβασης για την προμήθεια & εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων στο γραφείο ιδιοκτησίας των τομέων υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α. επί της οδού Λ. Σοφού 1 στη Θεσσαλονίκη Print
Written by Giorgos Vovousas   
Friday, 21 December 2012 11:14

Τροποποίηση σύμβασης για την προμήθεια & εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων στο γραφείο ιδιοκτησίας των τομέων υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α. επί της οδού Λ. Σοφού 1 στη Θεσσαλονίκη