Σύμβαση ετήσιας συντήρησης - τεχνικής υποστήριξης τριών (3) φωτοτυπικών μηχανημάτων Konica Minolta τύπου Βizhub-423 των ενιαίων υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α. για το χρονικό διάστημα από 01/11/2012 έως 31/10/2013. Print
Written by Giorgos Vovousas   
Friday, 21 December 2012 11:32

Σύμβαση ετήσιας συντήρησης - τεχνικής υποστήριξης τριών (3) φωτοτυπικών μηχανημάτων Konica Minolta  τύπου Βizhub-423 των ενιαίων υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α. για το χρονικό διάστημα  από 01/11/2012 έως 31/10/2013.