Σύμβαση Νο 13/2012 για την προμήθεια υλικών και αντιδραστηρίων (εξετάσεις στο χέρι) για το μικροβιολογικό – βιοχημικό τμήμα Του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Υ.Δ.Α. Print
Written by Giorgos Vovousas   
Tuesday, 05 February 2013 16:09

Σύμβαση Νο 13/2012 για την προμήθεια υλικών και αντιδραστηρίων (εξετάσεις στο χέρι) για το μικροβιολογικό – βιοχημικό τμήμα του Ε.Τ.Α.Α. –
Τ.Υ.Δ.Α.