Σύμβαση ΑΡ. 21/2012 Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης για τις ανάγκες των κτιρίων ιδιοκτησίας Τομέων του Ε.Τ.Α.Α. για τη χειμερινή περίοδο 2012-2013. Print
Written by Giorgos Vovousas   
Tuesday, 12 February 2013 11:25

Σύμβαση ΑΡ. 21/2012 Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης για τις ανάγκες των κτιρίων ιδιοκτησίας Τομέων του Ε.Τ.Α.Α. για τη χειμερινή περίοδο 2012-2013.

Last Updated on Tuesday, 12 February 2013 11:30