Σύμβαση για την ανάθεση της προμηθείας – εκτύπωσης 50.000 τεμ. ένσημων του Τομέα Υγείας Δικηγορών Πειραιά Του Ε.Τ.Α.Α. - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΝΤΥΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Ε. Print
Written by Giorgos Vovousas   
Tuesday, 30 April 2013 14:27
Σύμβαση για την ανάθεση της προμηθείας – εκτύπωσης 50.000 τεμ. ένσημων του Τομέα Υγείας Δικηγορών Πειραιά Του Ε.Τ.Α.Α. - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΝΤΥΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Ε.