Σύμβαση για την ανάθεση της φύλαξης του κτιρίου ιδιοκτησίας του Τομέα Υγείας - Προνοίας Δικηγορών Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α. στην οδό Χαρ. Τρικούπη 34, Αθήνα για το χρονικό διάστημα από 01/03/2013 έως 31/03/2013 Print
Written by Giorgos Vovousas   
Tuesday, 30 April 2013 14:47
Σύμβαση για την ανάθεση της φύλαξης του κτιρίου ιδιοκτησίας του Τομέα Υγείας - Προνοίας Δικηγορών Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α. στην οδό Χαρ. Τρικούπη 34, Αθήνα για το χρονικό διάστημα από 01/03/2013 έως 31/03/2013