Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη νέων απαιτήσεων στην εφαρμογή διαχείρισης του Τομέα Πρόνοιας ΕΔΕ του Ε.Τ.Α.Α Print
Written by Giorgos Vovousas   
Thursday, 13 June 2013 13:29

Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη νέων απαιτήσεων στην εφαρμογή διαχείρισης του Τομέα Πρόνοιας ΕΔΕ του Ε.Τ.Α.Α