Σύμβαση επισκευής κεντρικής κλιματιστικής μονάδος κτιρίου Σωκράτους 53, Αθήνα ιδιοκτησίας Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν. Print
Written by Giorgos Vovousas   
Thursday, 13 June 2013 14:48

Σύμβαση επισκευής κεντρικής κλιματιστικής μονάδος κτιρίου Σωκράτους 53, Αθήνα ιδιοκτησίας Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν.