Σύμβαση Νο 4/2013 για την καθαριότητα του κτηρίου του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ε.Τ.Α.Α. στην οδό Σωκράτους 53, Αθήνα σε ετήσια βάση. Print
Written by Giorgos Vovousas   
Wednesday, 10 July 2013 09:38
Σύμβαση Νο 4/2013 για την καθαριότητα του κτηρίου του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ε.Τ.Α.Α. στην οδό Σωκράτους 53, Αθήνα σε ετήσια βάση.