Σύμβαση ανάθεσης μηνιαίας φύλαξης των κτιρίων ιδιοκτησίας του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν. Print
Written by Giorgos Vovousas   
Friday, 26 July 2013 13:28
Σύμβαση ανάθεσης μηνιαίας φύλαξης των κτιρίων ιδιοκτησίας του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν. από 31/05/2013 εως 30/06/2013
 
 
Last Updated on Friday, 26 July 2013 13:33