Σύμβαση ετήσιας φύλαξης του κτιρίου των Τομέων Υγείας Δικηγορών Επαρχιών και Προνοίας Δικαστικών Επιμελητών του Ε.Τ.Α.Α. επί της οδού Ηπείρου 64 Αθήνα, για το χρονικό διάστημα από 31/05/2013 έως 30/05/2014. Print
Written by Giorgos Vovousas   
Friday, 26 July 2013 13:41
Σύμβαση ετήσιας φύλαξης του κτιρίου των Τομέων Υγείας Δικηγορών Επαρχιών και Προνοίας Δικαστικών Επιμελητών του Ε.Τ.Α.Α. επί της οδού Ηπείρου 64 Αθήνα, για το χρονικό διάστημα από 31/05/2013 έως 30/05/2014.