Σύμβαση Νο.06/2013 για την ανάθεση σε ετήσια βάση της φύλαξης των κτιρίων ιδιοκτησίας του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν. Print
Written by Giorgos Vovousas   
Friday, 26 July 2013 13:44
Σύμβαση Νο.06/2013 για την ανάθεση σε ετήσια βάση  της φύλαξης των  κτιρίων ιδιοκτησίας του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν.