Σύμβαση φύλαξης του κτιρίου των Τομέων Υγείας Δικηγορών Επαρχιών και Προνοίας Δικαστικών Επιμελητών του Ε.Τ.Α.Α. επί της οδού Ηπείρου 64, Αθήνα για χρονικό διάστημα από 15/04/2013 έως 30/05/2013. Print
Written by Giorgos Vovousas   
Friday, 26 July 2013 13:54
Σύμβαση φύλαξης του κτιρίου των Τομέων Υγείας Δικηγορών Επαρχιών και Προνοίας Δικαστικών Επιμελητών του Ε.Τ.Α.Α. επί της οδού Ηπείρου 64, Αθήνα για χρονικό διάστημα από 15/04/2013 έως 30/05/2013.