Σύμβαση φύλαξης του κτιρίου των Τομέων Υγείας Δικηγορών Επαρχιών και Προνοίας Δικαστικών Επιμελητών του Ε.Τ.Α.Α. επί της οδού Ηπείρου 64, Αθήνα για χρονικό διάστημα από 15/02/2013 έως 14/04/2013 Print
Written by Giorgos Vovousas   
Friday, 26 July 2013 14:16
Σύμβαση φύλαξης του κτιρίου των Τομέων Υγείας Δικηγορών Επαρχιών και Προνοίας Δικαστικών Επιμελητών του Ε.Τ.Α.Α. επί της οδού Ηπείρου 64, Αθήνα για χρονικό διάστημα από 15/02/2013 έως 14/04/2013