Σύμβαση για την ανάθεση της λογιστικής ενημέρωσης της εφαρμογής λογιστηρίου και τη δημιουργία πρότυπου πληροφοριακού συστήματος για εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και εφαρμογή του ενιαίου κλαδικού λογιστικού σχεδίου των Τομέων Συμβολαιογραφών........... Print
Written by Giorgos Vovousas   
Wednesday, 07 August 2013 09:16
Σύμβαση για την ανάθεση  της λογιστικής ενημέρωσης της εφαρμογής λογιστηρίου και τη δημιουργία πρότυπου πληροφοριακού συστήματος για εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και εφαρμογή  του ενιαίου κλαδικού λογιστικού σχεδίου  των Τομέων Συμβολαιογραφών του Ε.Τ.Α.Α.