Σύμβαση Νο 05/ 2013 για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής που θα καλύψει τις ανάγκες των Τομέων Υγειονομικών, Ασφάλισης Νομικών-ΤΕΑΔ και του Τομέα Υγείας Δικηγορών Επαρχιών του Ε.Τ.Α.Α. Print
Written by Giorgos Vovousas   
Wednesday, 07 August 2013 09:54
Σύμβαση Νο 05/ 2013 για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής που θα καλύψει τις ανάγκες των Τομέων Υγειονομικών, Ασφάλισης Νομικών-ΤΕΑΔ και του Τομέα Υγείας Δικηγορών Επαρχιών του Ε.Τ.Α.Α.