Σύμβαση φύλαξης των κτηρίων των Τομέων Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α. για το χρονικό διάστημα από 15/06/2013 έως 31/07/2013 Print
Written by Giorgos Vovousas   
Wednesday, 07 August 2013 09:58
Σύμβαση  φύλαξης των κτηρίων των Τομέων Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α. για το χρονικό διάστημα από 15/06/2013 έως 31/07/2013.