Σύμβαση Νο 09/2013 για την ανάθεση σε ετήσια βάση της φύλαξης των κτιρίων των Τομέων Υγειονομικών Του Ε.Τ.Α.Α. επί της οδού Αχαρνών 27 & 29, Αθήνα Print
Written by Giorgos Vovousas   
Thursday, 08 August 2013 08:28
Σύμβαση Νο 09/2013 για την ανάθεση σε ετήσια βάση της φύλαξης των κτιρίων των Τομέων Υγειονομικών Του Ε.Τ.Α.Α. επί της οδού Αχαρνών 27 & 29, Αθήνα