Σύμβαση Νο 10/2013 για τη συντήρηση των κλιματιστικών εγκαταστάσεων κτιρίων των Τομέων Υγειονομικών, Σύνταξης Μηχανικών και Ε.Δ.Ε., Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, Πρόνοιας Δικηγορών Αθηνών και Ασφάλισης Νομικών του Ε.Τ.Α.Α. Print
Written by Giorgos Vovousas   
Friday, 30 August 2013 08:14
Σύμβαση Νο 10/2013 για τη συντήρηση των κλιματιστικών εγκαταστάσεων κτιρίων των Τομέων Υγειονομικών, Σύνταξης Μηχανικών και Ε.Δ.Ε., Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, Πρόνοιας Δικηγορών Αθηνών και Ασφάλισης Νομικών του Ε.Τ.Α.Α.