Σύμβαση για την ανάθεση της προμηθείας 110.000 αυτοκόλλητων ετικετών θεώρησης βιβλιάριων υγείας έτους 2014 των Τομέων Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α. Print
Written by Giorgos Vovousas   
Thursday, 05 September 2013 12:27
Σύμβαση για την ανάθεση της προμηθείας 110.000 αυτοκόλλητων ετικετών θεώρησης βιβλιάριων υγείας έτους 2014 των Τομέων Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α.