Σύμβαση για την καθαριότητα των γραφείων του ΤΠΕΔΕ στον 3ο, 4ο και 5ο όροφο του κτιρίου επί της οδού Βουκουρεστίου 30 και των κοινοχρήστων χωρών αυτού. Print
Written by Giorgos Vovousas   
Thursday, 05 September 2013 12:33
Σύμβαση για την καθαριότητα των γραφείων του ΤΠΕΔΕ στον 3ο, 4ο και 5ο όροφο του κτιρίου επί της οδού Βουκουρεστίου 30 και των κοινοχρήστων χωρών αυτού.