Σύμβαση ετήσιας συντήρησης και συνδρομής σύνδεσης του συστήματος συναγερμού με το κέντρο λήψης σημάτων στο κτήριο του Τομέα Πρόνοιας Δικηγορών Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α. επι της οδού Χαρ. Τρικούπη 34, Αθήνα Print
Written by Giorgos Vovousas   
Wednesday, 09 October 2013 12:54

Σύμβαση  ετήσιας συντήρησης και συνδρομής σύνδεσης του συστήματος συναγερμού με το κέντρο λήψης σημάτων στο κτήριο του Τομέα Πρόνοιας Δικηγορών Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α. επι της οδού Χαρ. Τρικούπη 34, Αθήνα

Last Updated on Wednesday, 09 October 2013 13:02