Σύμβαση προμηθείας 52.000 βιβλιάριων επικόλλησης ένσημων έτους 2014 για τον Τομέα Υγείας Δικηγορών Επαρχιών, Τομέα Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών, Τομέα Υγείας Δικηγορών Πειραιά, Τομέα Υγείας Δικηγορών Θες/νικης και Τομέα Πρόνοιας Δικηγορών Αθηνών του .. Print
Written by Giorgos Vovousas   
Thursday, 28 November 2013 13:19

Σύμβαση προμηθείας 52.000 βιβλιάριων επικόλλησης ένσημων έτους 2014 για τον Τομέα Υγείας Δικηγορών Επαρχιών, Τομέα Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών, Τομέα Υγείας Δικηγορών Πειραιά, Τομέα Υγείας Δικηγορών Θες/νικης και Τομέα Πρόνοιας Δικηγορών Αθηνών του
Ε.Τ.Α.Α
.