ΣΥΜΒΑΣΗ για την αποστολή Ταχυδρομικών αντικειμένων στο εσωτερικό με την Υπηρεσία ΠΟΡΤΑ–ΠΟΡΤΑ για τους Τομείς Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α. Print
Written by Giorgos Vovousas   
Tuesday, 10 December 2013 00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ για την αποστολή Ταχυδρομικών αντικειμένων στο εσωτερικό με την Υπηρεσία ΠΟΡΤΑ–ΠΟΡΤΑ για τους Τομείς Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α.
Last Updated on Tuesday, 10 December 2013 15:13