Σύμβαση ετήσιας συντήρησης - τεχνικής υποστήριξης Τριών (3) φωτοτυπικών μηχανημάτων Konica Minolta τύπου Bizhub-423 των Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α. για το χρονικό διάστημα από 18/11/2013 έως 17/11/2014 Print
Written by Giorgos Vovousas   
Thursday, 09 January 2014 11:22
Σύμβαση ετήσιας συντήρησης - τεχνικής υποστήριξης τριών (3) φωτοτυπικών μηχανημάτων Konica Minolta τύπου Bizhub-423 των Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α. για το χρονικό διάστημα από 18/11/2013 έως 17/11/2014