Σύμβαση ετήσιας συντήρησης και συνδρομής σύνδεσης του συστήματος συναγερμού με το κέντρο λήψης σημάτων στο κτήριο όπου στεγάζεται το οδοντιατρικό τμήμα του Τομέα Πρόνοιας Δικηγορών Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α. επί της οδού Ναβαρίνου 10, Αθήνα Print
Written by Giorgos Vovousas   
Thursday, 09 January 2014 11:28
Σύμβαση ετήσιας συντήρησης και συνδρομής σύνδεσης του συστήματος συναγερμού με το κέντρο λήψης σημάτων στο κτήριο όπου στεγάζεται
το οδοντιατρικό τμήμα του Τομέα Πρόνοιας Δικηγορών Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α. επί της οδού Ναβαρίνου 10, Αθήνα.