Σύμβαση - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΚΤΥΠΩΣΗ 200.000 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ Print
Thursday, 04 December 2014 14:31

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΚΤΥΠΩΣΗ 200.000 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΣΕΙΡΑΣ ΣΤ΄ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.