ΣΥΜΒΑΣΗ Δ.Δ.Δ. για το Ε.Τ.Α.Α.-ΤΑΝ (αριθμ. Διακήρυξης 15/2014) Print

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ (Δ.Δ.Δ.) ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α

(αριθμ. Διακήρυξης 15/2014)