Διάφορες Συμβάσεις Ε.Τ.Α.Α. Print

1) ΣΥΜΒΑΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΠΙ της ΟΔΟΥ ΖΕΥΞΙΔΟΣ 8, T.K. 54 622, για χρονικό διάστημα

ενός έτους

 


2) ΣΥΜΒΑΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΕΠΙ της ΟΔΟΥ ΧΟΡΤΑΤΖΗ 47 Τ.Κ. 74 100, για χρονικό διάστημα ενός έτους


3) ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

(ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΖΕΥΞΙΔΟΣ 8 ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)