Σύμβαση - Φύλαξη κτιρίου ΤΣΜΕΔΕ Print

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΣΜΕΔΕ ΣΕ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΜΕ ΚΟΛΟΣΣΟΣ