Σύμβαση - Μηχανή Χαρτονομισμάτων (ΤΣΜΕΔΕ) Print

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ  ΤΥΠΟΥ EUROVALUE SCAN COIN 1510  ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.