Διάφορες Συμβάσεις Μηνός Αυγούστου 2015 Print
Friday, 28 August 2015 11:33

 

Σύμβαση για συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων ΕΤΑΑ στην Αθήνα

Σύμβαση για προμήθεια μηχανογραφικών εντύπων ΤΣΜΕΔΕ & Ενιαίων Υπηρεσιών ΕΤΑΑ

Σύμβαση για αποστολές προσκλήσεων για συνεδριάσεις και αλληλογραφίας του ΤΣΜΕΔΕ

Σύμβαση για προμήθεια επίπλων του ΤΣΜΕΔΕ

Σύμβαση για καθαρισμό γραφείων του ΤΠΔΑ επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη 34

Σύμβαση συντήρησης εξοπλισμού Η/Υ & εκτυπωτών του ΤΣΜΕΔΕ

Σύμβαση για την μετεγκατάσταση του ΤΣΜΕΔΕ στο νέο κτήριο επί της οδού Π.Π. Γερμανού 3-5

Σύμβαση μετεγκατάστασης του ΤΠΕΔΕ στο νέο κτήριο επί της οδού Π.Π. Γερμανού 3-5

Σύμβαση πιστοποίησης ανελκυστήρων του ΤΑΝ & του ΤΠΔΑ

Σύμβαση πιστοποίησης ανελκυστήρων του ΤΣΑΥ

Σύμβαση για προμήθεια ειδών γραφικής για τα περιφερειακά γραφεία του ΤΣΜΕΔΕ

Σύμβαση για προμήθεια ειδών γραφικής για το ΤΣΜΕΔΕ & το ΤΑΝ

Σύμβαση για συντήρηση των κλιματιστικών εγκαταστάσεων κτηρίων τομέων του ΕΤΑΑ

Σύμβαση για καθαρισμό γραφείων ΤΣΜΕΔΕ & ΤΑΝ

Σύμβαση ανάθεσης του έργου για την μετεγκατάσταση του ΤΣΜΕΔΕ στο νέο κτήριο επί της οδού Π.Π.Γερμανού 3-5

Σύμβαση τεχνικής υποστήριξης μηχανής Canon IR 2020

Σύμβαση τεχνικής υποστήριξης μηχανής Canon IR 2022

Σύμβαση τεχνικής υποστήριξης μηχανής Canon IR 3245

Σύμβαση τεχνικής υποστήριξης μηχανής Canon IR 5570

Σύμβαση τεχνικής υποστήριξης μηχανής Canon L380

 

 

Last Updated on Friday, 28 August 2015 12:59