ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ UNIT TAPE Print
Wednesday, 09 December 2015 14:10

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ UNIT TAPE ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ BACKUP ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER (ΙΒΜ) ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. ΤΟΥ ΕΤΑΑ