Διάφορες Συμβάσεις Μηνός Δεκεμβρίου 2015 Print
Monday, 11 January 2016 08:55

Σύμβαση για την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων από τη Δ/νση Εισφορών προς τους ασφαλισμένους των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.

Σύμβαση (Αρ. Διακ.15/2015) για την προμήθεια - εκτύπωση εντύπων, μπλοκ για την κάλυψη των αναγκών των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.

Σύμβαση προμήθειας & τοποθέτησης αυτόνομου συστήματος VRV στο γραφείο Γ303Α καθώς & μικρής έκτασης εργασιών στο γραφείο Κ114, τα οποία βρίσκονται στο εμπορικό κέντρο Porto Center επί των οδών Νικηφόρου Ουρανού-Μινωταύρου και 26ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας Τομέων Υγειονομικών Ε.Τ.Α.Α. (Αριθμ. Διακ.17/2015

Σύμβαση ετήσιας συντήρησης - τεχνικής υποστήριξης του κεντρικού εξοπλισμού των Τομέων Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α.

Σύμβαση ετήσιας φύλαξης του κτηρίου επί της οδού Π. Π. Γερμανού 3-5 στην Αθήνα, ιδιοκτησίας Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.

Σύμβαση (Αρ.Διακ.15/2015) για την προμήθεια - εκτύπωση ασφαλιστικών βιβλιαρίων για την κάλυψη των αναγκών του Τομέα Υγείας Δικηγόρων Πειραιά, Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών, Τομέα Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης & Τομέα Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών

Σύμβαση (Αρ.Διακ. 15/2015) για την προμήθεια - εκτύπωση εντύπων, μπλοκ, ασφαλιστικών βιβλιαρίων για την κάλυψη των αναγκών των Τομέων Υγειονομικών και του Τομέα Ασφάλισης Νομικών

Σύμβαση (Αρ.Διακ.15/2015) για την προμήθεια - εκτύπωση εντύπων, μπλοκ για την κάλυψη των αναγκών των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.

Σύμβαση δίμηνης φύλαξης κτιρίων ΤΑΝ

Σύμβαση τρίμηνης φύλαξης κτιρίων ΤΣΑΥ

Σύμβαση φύλαξης των κτηρίων επί της οδού Σωκράτους 53 & επί των οδών Σταδίου 22 & Εδουάρδου Λω (πρώην ξενοδοχείο Εσπέρια) στην Αθήνα, ιδιοκτησίας του Τομέα Ασφάλισης Νομικών για το χρονικό διάστημα από 28.11.2015 έως 27.01.2016

Σύμβαση για την προμήθεια ειδών γραφικής και μικροαντικειμένων γραφείου, για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. και του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ε.Τ.Α.Α. στην Αθήνα

Σύμβαση ετήσιας παρακολούθησης του συστήματος συναγερμού του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ε.Τ.Α.Α.

Σύμβαση προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των κτηρίων ιδιοκτησίας Τομέων του Ε.Τ.Α.Α. για τη χειμερινή περίοδο 2015-2016

Σύμβαση που αφορά στην ανάθεση του έργου της φύλαξης των κτηρίων των Τομέων Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α. επί της οδού Αχαρνών 27-29, για χρονικό διάστημα τριών μηνών

Σύμβαση τεχνικής υποστήριξης μηχανής φαξ L140 Canon

Σύμβαση καθημερινής μεταφοράς αξιών (ενσήμων & λοιπών χρεογράφων) του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ε.Τ.Α.Α. με αυτοκίνητο εταιρείας ραδιοταξίLast Updated on Tuesday, 09 February 2016 14:06