ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Print

ΣΥΜΒΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Π.Π.ΓΕΡΜΑΝΟΥ 3-5   ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ  ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ  ΤΡΙΩΝ ΜΗΝΩΝ