Ανακοίνωση 3 (17/06/2016) - Συμβάσεις κατασκηνώσεων 2016 Print
Tuesday, 21 June 2016 07:53

Σχετικά με το κατασκηνωτικό πρόγραμμα του Ε.Τ.Α.Α. της περιόδου 2016,  ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο ότι οι κατασκηνώσεις που έχουν υπογράψει μέχρι σήμερα 17.06.2016,  σύμβαση με το Ε.Τ.Α.Α. είναι οι εξής

Last Updated on Thursday, 23 June 2016 08:04