Ανακοίνωση 4 (21/06/2016) - Συμβάσεις κατασκηνώσεων 2016 Print
Thursday, 23 June 2016 08:00

Σχετικά με το κατασκηνωτικό πρόγραμμα του Ε.Τ.Α.Α. της περιόδου 2016,  ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο ότι οι κατασκηνώσεις που έχουν υπογράψει μέχρι σήμερα 21.06.2016,  σύμβαση με το Ε.Τ.Α.Α. είναι οι εξής