Ανακοίνωση 8 (01/07/2016) - Συμβάσεις κατασκηνώσεων 2016 Εκτύπωση
Δευτέρα, 04 Ιούλιος 2016 07:33

Αθήνα, 01 Ιουλίου 2016


Σχετικά με το κατασκηνωτικό πρόγραμμα του Ε.Τ.Α.Α. της περιόδου 2016,  ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο ότι οι κατασκηνώσεις που έχουν υπογράψει σύμβαση με το Ε.Τ.Α.Α. είναι οι εξής.