ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (4) ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ και 1 FAX (ΤΣΜΕΔΕ) Print
Thursday, 22 September 2016 09:56

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ CANON iR 5570, iR 2022, iR 2020 και iR 3245 ΚΑΙ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΣΚΕΥΗΣ
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ ΤΥΠΟΥ CANON L 380, ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.

Last Updated on Thursday, 22 September 2016 09:58