ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ, ΨΗΦΙΑΚΟΥ, ΔΙΕΠΙΛΟΓΙΚΟΥ, ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΟΥ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΤΣΑΥ) Print
Monday, 02 January 2017 14:02

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ, ΨΗΦΙΑΚΟΥ, ΔΙΕΠΙΛΟΓΙΚΟΥ, ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΟΥ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 27- 29, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Τ.Α.Α.