Προκήρυξη ΤΑΠΙΤ για πλήρωση οργανικών θέσεων με μετάταξη (Αρ. Πρωτ. ΕΤΑΑ: 4609 - 01/03/2010) Print
Written by Giorgos Vovousas   
Wednesday, 26 January 2011 11:53

Προκήρυξη ΤΑΠΙΤ για πλήρωση οργανικών θέσεων με μετάταξη (Αρ. Πρωτ. ΕΤΑΑ: 4609 - 01/03/2010)

Last Updated on Wednesday, 26 January 2011 13:28