Διεξαγωγή επιμορφωτικού προγράμματος με θέμα "Από το e-health στο i-health: καινοτόμες εφαρμογές και βέλτιστες πρακτικές" (Αρ. Πρωτ. ΕΤΑΑ: 8273 - 15/03/2010) Print
Written by Giorgos Vovousas   
Wednesday, 26 January 2011 11:55

Διεξαγωγή επιμορφωτικού προγράμματος με θέμα "Από το e-health στο i-health: καινοτόμες εφαρμογές και βέλτιστες πρακτικές" (Αρ. Πρωτ. ΕΤΑΑ: 8273 - 15/03/2010)

Last Updated on Wednesday, 26 January 2011 13:27