Ανακοίνωση - πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων (Αρ. Πρωτ. ΕΤΑΑ: 9212 - 17/03/2010) Print
Written by Giorgos Vovousas   
Wednesday, 26 January 2011 12:21

Ανακοίνωση - πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων (Αρ. Πρωτ. ΕΤΑΑ: 9212 - 17/03/2010)

Last Updated on Wednesday, 26 January 2011 13:27