Διεξαγωγη επιμορφωτικων προγραμμάτων ΙΝ. ΕΠ. για την περιόδου 4ος ~ 6ος 2010 (Αρ. Πρωτ. ΕΤΑΑ: 9350 - 17/03/2010) Print
Written by Giorgos Vovousas   
Wednesday, 26 January 2011 12:24

Διεξαγωγη επιμορφωτικων προγραμμάτων ΙΝ. ΕΠ. για την <Διοικητική μεταρρύθμιση> περιόδου 4ος ~ 6ος 2010 (Αρ. Πρωτ. ΕΤΑΑ: 9350 - 17/03/2010)

Last Updated on Wednesday, 26 January 2011 13:27