Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων του ΙΝ. ΕΠ. με τίτλο 'AUTOCAD-Σχεδιάση σε δύο διαστάσεις' (Αρ. Πρωτ. ΕΤΑΑ: 17202 - 08/04/2010) Print
Written by Giorgos Vovousas   
Wednesday, 26 January 2011 12:41

Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων του ΙΝ. ΕΠ. με τίτλο 'AUTOCAD-Σχεδιάση σε δύο διαστάσεις' (Αρ. Πρωτ. ΕΤΑΑ: 17202 - 08/04/2010)

Last Updated on Wednesday, 26 January 2011 13:24