Προκήρυξη για πλήρωση τριαντα επτα (37) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή -Ε.Ε. (Αρ. Πρωτ. ΕΤΑΑ: 27787 - 07/05/2010) Print
Written by Giorgos Vovousas   
Wednesday, 26 January 2011 13:09

Προκήρυξη για πλήρωση τριαντα επτα (37) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή -Ε.Ε. (Αρ. Πρωτ. ΕΤΑΑ: 27787 - 07/05/2010)

Last Updated on Wednesday, 26 January 2011 13:19