Προκήρυξεις του ΙΚΑ_ΕΤΑΜ και του ΕΟΤ για πλήρωση οργανικών θέσεων με μετάταξη (Αρ. Πρωτ. ΕΤΑΑ: 55638 - 05/07/2010) Print
Written by Giorgos Vovousas   
Wednesday, 26 January 2011 13:55

Προκήρυξεις του ΙΚΑ_ΕΤΑΜ και του ΕΟΤ για πλήρωση οργανικών θέσεων με μετάταξη  (Αρ. Πρωτ. ΕΤΑΑ: 55638 - 05/07/2010)