Ανακοίνωση - πρόσκληση για την πλήρωση μίας (1) θέσης Προϊσταμένου Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών με τριετή θητεία της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Αρ. Πρωτ. ΕΤΑΑ: 73033 - 29/07/2010) Print
Written by Giorgos Vovousas   
Wednesday, 26 January 2011 14:13

Ανακοίνωση - πρόσκληση για την πλήρωση μίας (1) θέσης Προϊσταμένου Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών με τριετή θητεία της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Αρ. Πρωτ. ΕΤΑΑ: 73033 - 29/07/2010)